ifratperestî


ifratperestî
(A.)
[ ﯽﺘﺱﺮﭘ طاﺮﻓا ]
aşırıcılık.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.